Massogroup

Featured

Featured
Friday, 24 October 2014

Chiến lược tiếp thị du lịch của Việt Nam đến năm 2020!

Là đơn vị tư vấn và thực hiện truyền thông tiếp thị, PR, social marketing cho Tổng cục du lịch Singapore (STB) tại Việt Nam hơn hai năm qua, Masso Group đúc kết khá nhiều kinh nghiệm vể quảng bá tiếp thị hình ảnh quốc gia. Trong rất nhiều bài học, Masso Group xin gửi đến Tổng cục du lịch Việt Nam kinh nghiệm tiêu biểu nhất đó là hãy "thực thi đúng lý thuyết marketing một cách bài bản, đồng bộ và b...

Read more

What we focus

Brand audit, customer branding, corporate branding, internal branding, LIP model
Integrated marketing communication (IMC), Creative, PR/Event, digital, activation...
Social insight research,Formulate integrated digital marketing strategy...
Customer research,brand strategy, marketing strategy, corporate strategy, growth strategy...
Investor relations (IR) research, IR strategy, IR tactics, M&A strategy

Our works

  • IMC

  • Events Management

  • Public Relations

  • Brand Activation

  • Digital Integration

  • Branding

Sample image
Sample image
Sample image
IdentitySum