Massogroup

Featured

Featured
Friday, 25 July 2014

Thương hiệu nổi tiếng Nhật: cải tổ hoặc chết

" theo quan sát của Masso Consulting thì các thương hiệu nổi tiếng Nhật bản đều cố gắng thay đổi. Cụ thể Sony đưa ra slogan mới "Make.Believe", Hitachi thì "Inspire the next"...tuy nhiêu ngoài quyết tâm thay đổi thì chúng tôi nhận thấy những vấn đề (i) Công ty Nhật thất bại vì không thích ứng kịp thời đại internet/mobility với thay đổi tốc độ quá nhanh về hành vi tiêu dùng, ngược với tính cách thận...

Read more

What we focus

Brand audit, customer branding, corporate branding, internal branding, LIP model
Integrated marketing communication (IMC), Creative, PR/Event, digital, activation...
Social insight research,Formulate integrated digital marketing strategy...
Customer research,brand strategy, marketing strategy, corporate strategy, growth strategy...
Investor relations (IR) research, IR strategy, IR tactics, M&A strategy

Our works

  • IMC

  • Events Management

  • Public Relations

  • Brand Activation

  • Digital Integration

  • Branding

Sample image
Sample image
Sample image
IdentitySum