Massogroup

Featured

Featured
Thursday, 21 August 2014

Thương hiệu ngành tài chính/ngân hàng, Case VPBank & Richard Clayderman!

Trong một nghiên cứu truớc đây của Masso Consulting về đặc thù trong xây dựng thương hiệu ngành tài chính/ngân hàng cho thấy rất nhiều ngân hảng Việt Nam tham gia tài trợ các sự kiện lớn mà thiếu chiến lược xây dựng thương hiệu tỗng thể: " Trong chiến lược truyền thông, có không ít những ngân hàng vung tiền ra để tài trợ cho rất nhiều chương trình giải trí nhưng không xác định được mục đích cụ thể,...

Read more

What we focus

Brand audit, customer branding, corporate branding, internal branding, LIP model
Integrated marketing communication (IMC), Creative, PR/Event, digital, activation...
Social insight research,Formulate integrated digital marketing strategy...
Customer research,brand strategy, marketing strategy, corporate strategy, growth strategy...
Investor relations (IR) research, IR strategy, IR tactics, M&A strategy

Our works

  • IMC

  • Events Management

  • Public Relations

  • Brand Activation

  • Digital Integration

  • Branding

Sample image
Sample image
Sample image
IdentitySum