Massogroup

Featured

Featured
Friday, 19 September 2014

Loay hoay với định giá thương hiệu, cái tên giá bao nhiệu?

Đề tài định giá thương hiệu luôn thu hút sự quan tâm của chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư và các Marketers. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều bài viết mới, liên tục xuất hiện, về đề tài này. Có bài viết chất lượng tốt bổ xung vào sự hiểu biết chung, tuy nhiên cũng có bài viết thậm chí khống quan tâm đến các kết quả nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam mà đơn thuần là ý kiến chủ quan của tác giả, rất dễ khiến...

Read more

What we focus

Brand audit, customer branding, corporate branding, internal branding, LIP model
Integrated marketing communication (IMC), Creative, PR/Event, digital, activation...
Social insight research,Formulate integrated digital marketing strategy...
Customer research,brand strategy, marketing strategy, corporate strategy, growth strategy...
Investor relations (IR) research, IR strategy, IR tactics, M&A strategy

Our works

  • IMC

  • Events Management

  • Public Relations

  • Brand Activation

  • Digital Integration

  • Branding

Sample image
Sample image
Sample image
IdentitySum