Massogroup

Featured

Featured
Wednesday, 12 November 2014

Marketing trend, 6 xu hướng dự báo cho năm 2015

Dưới góc nhìn của Masso Consulting, trong 6 xu hướng dự báo dưới đây thì việc ứng dụng công nghệ và xây dựng thương hiệu nội bộ sẽ hiệu quả cho thị trường Việt Nam, do khả năng hấp thụ/mở với công nghệ cao ở phân khúc têu dùng trẻ. Ngoài ra nhân sự trẻ thiếu kinh nghiệm/dễ bị tác động sẽ giúp công tác xây dựng thương hiệu nội bộ rất hiệu quả nếu có chiến lược và giải pháp thực thi đúng. Các thương...

Read more

What we focus

Brand audit, customer branding, corporate branding, internal branding, LIP model
Integrated marketing communication (IMC), Creative, PR/Event, digital, activation...
Social insight research,Formulate integrated digital marketing strategy...
Customer research,brand strategy, marketing strategy, corporate strategy, growth strategy...
Investor relations (IR) research, IR strategy, IR tactics, M&A strategy

Our works

  • IMC

  • Events Management

  • Public Relations

  • Brand Activation

  • Digital Integration

  • Branding

Sample image
Sample image
Sample image
IdentitySum