IFC, WB tăng cường hợp tác với VN

 Ông Peter Woicke, Phó chủ tịch điều hành Công ty Tài chính quốc tế (IFC) kiêm Tổng giám đốc quản lý của Ngân hàng Thế giới (WB) hôm nay đã bắt đầu chuyến thăm VN 4 ngày với mục đích bàn các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư cho khu vực tư nhân.
Read more ...

Linkedin

Newsletter Subscribe

Enter your email address: