Massogroup

Featured

Featured
Wednesday, 03 December 2014

Tương lai thương hiệu Việt, giữ hay bán? và liên hệ đến thương hiệu quốc gia!

Nhận lời báo chí, Masso Consuting đã chia sẻ kinh nghiệm tư vấn & nghiên cứu về chủ đề "Tương lai thương hiệu Việt qua các thương vụ M&A". Ban biên tập website xin trích đăng lại chuỗi bài viết về đề tài này đăng trên báo Người Lao Động như dưới đây:

Quyết định bán đi lĩnh vực kinh doanh chính làm nên thương hiệu của mình trong hơn 20 năm của các ông chủ Kinh Đô được giới chuyên môn và dư l...

Read more

What we focus

Brand audit, customer branding, corporate branding, internal branding, LIP model
Integrated marketing communication (IMC), Creative, PR/Event, digital, activation...
Social insight research,Formulate integrated digital marketing strategy...
Customer research,brand strategy, marketing strategy, corporate strategy, growth strategy...
Investor relations (IR) research, IR strategy, IR tactics, M&A strategy

Our works

  • IMC

  • Events Management

  • Public Relations

  • Brand Activation

  • Digital Integration

  • Branding

Sample image
Sample image
Sample image
IdentitySum